Idrottsgalan 2021

Idrottsgalan from Annexet in Stockholm took place on the 18th January and we had arranged for the fibre transmission to SVT. As always the best sporting performances during the year was celebrated but this year mental illness was brought to attention, an often hidden and invisible public disease.

Tillsammans med Radiohjälpen uppmärksammade alla som jobbade med Idrottsgalan en ofta dold och osynlig folksjukdom – psykisk ohälsa. Idrottande och fysisk aktivitet har bevisad positiv effekt på människors mentala hälsa och därför genomfördes en insamling av medel till organisationer och aktiviteter i Sverige där idrott används för att motverka psykisk ohälsa.